hallbarhet

Trend #6 Hållbarhet

Hållbarhet är ingen trend, det är ett ständigt pågående arbete. För oss på DNB innebär det att vi jobbar aktivt med det ansvar och de möjligheter vi har som bank och finansbolag att bedriva en hållbar verksamhet.

 

Vi på DNB arbetar för att ligga i framkant oavsett vad det gäller. En viktig del i vårt arbete är att vara flexibla och positiva till förändringar. 

Vilka trender är flyktiga och vilka är bestående? Vi på DNB blickar framåt och förutspår trender för 2021 inom en rad olika områden som påverkar vår affär. En av de mest centrala frågorna är hur samhället kommer att se ut när pandemin är över. Vi vill ligga först och skapa trender.