dnb jamstalldhet

Trend #4 Kommunikation

Presentationer via Teams, ”Walk-and talk:s” och avstämningar över telefon – den senaste tiden har minst sagt inneburit en stor omställning i hur vi kommunicerar med varandra – både internt, men även med samarbetspartners och kunder.

 

Vi på DNB arbetar för att ligga i framkant oavsett vad det gäller. En viktig del i vårt arbete är att vara flexibla och positiva till förändringar.  

 

Vilka trender är flyktiga och vilka är bestående? Vi på DNB blickar framåt och förutspår trender för 2021 inom en rad olika områden som påverkar vår affär. En av de mest centrala frågorna är hur samhället kommer att se ut när pandemin är över. Vi vill ligga först och skapa trender.