dnb jamstalldhet

Trend #2 Jämställdhet

Det faktum att människor är olika gör DNB till en bättre bank.
Variation i kön, ålder, bakgrund, erfarenhet, fysisk förmåga, religiösa övertygelser och preferenser bland chefer och anställda kommer att göra oss mer innovativa och bättre rustade att erbjuda tjänster till och skapa värde för våra partners.

DNB rankas högst i världen på jämställdhet – Nr1
Ca 4,000 företag på 23 marknader har utvärderats på kriterier såsom ersättning, könsfördelning på alla nivåer, betald föräldraledighet och riktlinjer för sexuella trakasserier. Rapporten publiceras av holländska Equileap som är ledande på jämställdhetsdata för investerare.

Vilka trender är flyktiga och vilka är bestående? Vi på DNB blickar framåt och förutspår trender för 2021 inom en rad olika områden som påverkar vår affär. En av de mest centrala frågorna är hur samhället kommer att se ut när pandemin är över. Vi vill ligga först och skapa trender.