Morgondagen upplevs idag.

Customer Experience
Vi på DNB ser Customer Experience som ett av de främsta sätten för oss att särskilja oss mot våra konkurrenter Då vi lever i en tid då människor prioriterar upplevelser framför ägodelar är Customer Experience ett av de främsta sätten för oss att särskilja oss mot våra konkurrenter

Se människors behov
Kundens upplevelse är i många fall viktigare än både produkt och pris. DNB arbetar kundcentrerat genom att förstå människors behov och överträffa deras förväntningar i de ögonblick som betyder mest. Kundupplevelsen är central i allt vi gör det handlar det om att kunden skall vara den viktigaste, oavsett vad vi gör ska det stödja kunderna och ge dem en bättre upplevelse.

Kundupplevelsen främst
Vi på DNB jobbar dagligen med kundupplevelsen och kundnöjdhet och det är en integrerad del i all vår verksamhet när det gäller våra medarbetare, kunder och leverantörer. Idag bedöms värdet inte bara på priset och tillgängligheten. Det är de totala upplevelserna som skiljer oss från andra.