Morgondagen är vårt fokus idag.

Miljö och samhällsansvar är en stor del av att vara bank idag!
Klimatförändringen är en av de största utmaningarna vi har idag. Hos DNB är vi angelägna över långsiktigt värdeskapande arbetar mot ett positivt bidrag till samhället. Hållbar utveckling handlar om att bemöta behoven som finns idag, och samtidigt skapa möjligheter för kommande generationer.

På DNB välkomnar vi denna utmaning och dess utveckling.
Vi bedömer att alla sektorer i samhället behöver bidra till en grön övergång – och därmed behöver vi alla fler gröna nyanser. Att utveckla goda ekonomiska vanor och beslut ser vi som en del av vårt företagsansvar. Som långivare och investerare är vi medvetna om det ansvar vi har och de möjligheter detta ger.

Hos DNB strävar vi mot ett långsiktigt värdeskapande och ett
positivt bidrag till samhället.
Vi kommer att samarbeta med leverantörer som delar dessa värden
Vi ser det som en del av vårt företagsansvar att hjälpa så många människor som möjligt att utveckla goda ekonomiska vanor.