Morgondagen är tryggad.

Compliance
DNB arbetar dagligen för att motverka och förhindra pengatvätt. Att säkerställa våra kunders hållbara företagande och motverka finansiering av terrorism och kriminalitet är av högsta vikt för oss. Det finns en gemensam nämnare mellan de två olika brottstyperna penningtvätt och terrorismfinansiering, förövarna använder i stor utsträckning de finansiella systemen för att uppnå sina mål och syften. Därför är lösningar som kan säkerställa compliance viktigt för oss.

Skydda våra kunder
Vi vill att våra kunder ska känna trygghet hos oss. Vi vill aktivt motverka och motarbeta de båda brottstyperna penningtvätt och terrorismfinansiering som idag uppgår emot ca 130 miljarder kronor varje år i det svenska finansiella systemet. Även förhållandevis små belopp kan skapa extremt stor skada om de är kopplade till terrorism.