Morgondagen är säkrad.

Säkerhet och trygghet
De frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt mer aktuella i Sverige under senare år. Trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågorna högt upp på dagordningen är det emellertid få som definierat och avgränsat begreppen.

Faktisk risk och trygghet
Vi på DNB anser att termer som “upplevd trygghet” och “falsk trygghet” är begrepp som inte alltid är relevanta. Vi har istället valt att prata om säkerhet när det gäller den faktiska risken och trygghet när det gäller individens upplevelse. Vi väljer att avgränsa begreppet säkerhet och trygghet att gälla dess koppling till brott och ordningsstörningar.

Definiering
Vi vill definiera säkerhet som den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar, medan trygghet är individens upplevelse av säkerheten/risken. DNB tar sitt fulla ansvar ur ett kundperspektiv – det ska vara tryggt att ha en bilfinansiering hos DNB!