Morgondagen är grönare.

För oss är det självklart att erbjuda så miljöanpassade lån som möjligt.

Ett grönt lån är en typ av finansiering där finansiering går till projekt och investeringar med miljöfördelar.

DNB har upprättat en övergripande ram som anger vilka aktiviteter som är kvalificerade för gröna lån i samarbete med den ledande ESG-klassificeringsleverantören Sustainalytics. Detta påverkar alltså inte bara bilindustrin, utan hela världens investeringar.

Vi arbetar kontinuerligt med att finna lösningar för att kunna erbjuda så miljöanpassade lån som möjligt.
– DNB den nya trenden inom bilfinansiering