Morgondagen är en rättighet.

Respektera rättigheter
Arbetet med mänskliga rättigheter är integrerat i vårt sätt att arbeta i enlighet med en ansvarsfull och etisk affärspraxis. Vi anser att människor utgör själva kärnan i allt vi gör, och för att kunna nå affärsframgång på lång sikt måste vi ta hand om det mänskliga kapitalet på ett ansvarsfullt sätt och respektera mänskliga rättigheter.

Vår inspiration
Vi på DNB har hämtat inspiration från FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

  • Mänskliga rättigheter är rättigheter som är inneboende för alla människor, oavsett ras, kön, nationalitet, etnicitet, språk, religion eller annan status.
  • Mänskliga rättigheter inkluderar rätten till liv och frihet, frihet från slaveri och
    tortyr, yttrandefrihet och yttrandefrihet, rätt till arbete och utbildning med mera.
  • Alla är alla lika rätt till dessa rättigheter utan diskriminering