Klicka på bilden för att ladda ner produktbladet i PDF-format.

LåneSkydd

DNB Finans – LåneSkydd

Inget du saknar förrän du behöver det

En låneskyddsförsäkring bygger på att du ska kunna behålla ditt Billån hos DNB Finans vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. Låneskyddet löser även din skuld i händelse av dödsfall.

En olycka kan hända när som helst och den behöver egentligen inte vara så allvarlig för att ge problem. Det sista man vill, när något har hänt, är att behöva oroa sig för ekonomin.

Det här gör Låneskyddet:

 • Låneskyddet betalar hela månadskostnaden
 • Trygghet för familjen – som slipper oroa sig
 • Kan behålla bilen – samtidigt ha lånet betalt
 • Prisvärt skydd – låg premie, stor ersättning
 • Ersättning utbetalas oavsett andra försäkringar
 • Enkel ansökan utan hälsoprövning
 • Debiteras enkelt via fakturan

Försäkringen ersätter månadskostnaden för ditt billån vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall upp till 12 månader och vid max. 3 tillfällen. Högsta ersättningsbelopp är 11 000 kr/mån. Vid dödsfall ersätter försäkringen upp till 350.000kr. Ersättning utbetalas oavsett andra försäkringar.


Förutsättningar för tecknande:

 • Måste tecknas samtidigt som kreditavtalet med DNB Finans
 • Bosatt i Sverige
 • Har fyllt 18 år men inte 64 år
 • Är fullt frisk och fullt arbetsför
 • Har tillsvidareanställning (minst 17 tim/vecka ) eller är egenföretagare med F-skattesedel
 • Har inte kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, allvarlig skada eller förestående sjukskrivning
 • Är inte medveten om varsel om uppsägning eller arbetslöshet

Ofrivillig Arbetslöshet

Vid ofrivillig arbetslöshet i mer än 30 dagar täcker låneskyddet din månadsbetalning i upp till 12 månader och vid max. 3 tillfällen. Maximal ersättning är 11.000 kr/mån. Detta skydd gäller endast dig som löntagare och efter 120 dagars kvalificeringstid från försäkringens tecknande.

Hel arbetsoförmåga

Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar pga sjukdom eller olycksfall täcker låneskyddet din månadsbetalning i upp till 12 månader och vid max. 3 tillfällen. Maximal ersättning är 11.000 kr/mån.

Sjukhusvistelse

Vid sjukhusvistelse i mer än 1 dag  täcker låneskyddet din månadsbetalning i upp till 12 månader och vid max. 3 tillfällen. Maximal ersättning är 11.000 kr/mån. Detta skydd gäller endast egenföretagare.

Dödsfall

Vid dödsfall betalar försäkringen hela den aktuella skulden upp till maximalt 350.000kr.

Pris

Priset för försäkringen är 6,25% av din månadskostnad. Två låntagare kan försäkras mot oförändrad premie och halv månatlig ersättning.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Financial Insurance Company Limited. Försäkringen administreras och marknadsförs under varumärket Genworth Financial, Box 212, 101 24 Stockholm, telefon 08-517 519 00 dit du också vänder dig för att anmäla skada.

För exakta villkor, ersättningsregler och karenstider – se vår hemsida: dnb.se

Klagomålsförfarande

Vid klagomål eller frågor kring försäljningen av försäkringen kan du kontakta DNB Finans klagomålsansvarige på tel 08-473 47 00.

Vidare kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå, Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol.

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter nedan och klicka på skicka, så kontaktar vi dig inom kort!